پلنهای کاربری اختصاصی زبان کویز

از این قسمت شما میتوانید طبق برنامه آموزشی و سطح فعلی خود ، پلن مورد نظر را به مدت یک ماه دریافت نمایید. کلیه پلن ها در قالب 30 روزه میباشند. که بعد از مدت مذکور غیر فعال میگردند. همراه میتوانید از همین قسمت پلنهای خود را تمدید نمایید.

دقت کنید: جهت استفاده از سایت حتما باید وارد سایت شوید.

 

لیست پلن های مختلف کاربری
اشتراک برنزی
50000 تومان
  • اشتراک یک ماهه
  • دسترسی به تمارین
  • دسترسی به جزوات
  • آزمون های رایگان