سنتر شنیدار

به سنتر تمرین های شنیدار خوش آمدید.

در سنتر شنیدار زبان کویز شما با کمک تمرینهای استاندارد ما میتوانید با تمرین و بالا بردن درک شنیدار به راحتی به درک بالایی از گفتارهای افراد نیتیو برسید.

دسته بندی تمارین شنیداری