آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 1


مواد امتحانی

گرامر پایه زبان انگلیسی 1

آزمون گرامر : فعل To Be - صفات ملکی - ضمایر فاعلی

 

این آزمون شامل 43 سوال پیرامون  افعال To Be - صفات ملکی - ضمایر فاعلی - اسامی جمع و اعداد می باشد.

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

43 سوال    زمان: 00:27:57
شروع آزمون