آزمون واژگان EPT – شماره 1


مواد امتحانی

واژگان Ept - شماره 1

 

آزمون آنلاین واژگان آزمون EPT

این آزمون براساس آزمون های EPT ادوار گذشته جمع آوری شده است.

در این آزمون شما به 25 سوال چهارگزینه پاسخ خواهید داد.

جهت قبولی در این آزمون شما باید به 75 درصد سوالات پاسخ صحیح دهید.

 

 

25 سوال    زمان: 00:25:00
خرید اشتراک این آزمون