آزمون واژگان ضروری تافل دو


مواد امتحانی

آزمون واژگان ضروری تافل دو

 

کتاب واژگان ضروری تافل اصلی ترین و مهم ترین منبع یادگیری برای آزمون تافل و  سایز آزمون ها می باشد.
شما بعد از مطالعه دروس این کتاب  می توانید در این آزمونها شرکت نمایید.
جهت محک زدن توانایی  تسلط بر لغات کتاب بهتر است در این دو آزمون ، در روز های جدا شرکت کنید.
زمان استاندارد برای این دو آزمون 15 دقیقه می باشد.ولی زبان کویز زمان 30 دقیقه را برای این دو آزمون در نظر گرفته تا مشکلی برای شرکت کنندگان ضعیف تر رخ ندهد.در آزمون تافل مدت زمان شما برای پاسخ دهی 45 دقیقه خواهد بود.

30 سوال    زمان: 00:30:00
خرید اشتراک این آزمون