ترجمه فارسی معرفی مطالعات ترجمه : نظریه ها و کاربردها
9%
تخفیف

ترجمه فارسی معرفی مطالعات ترجمه : نظریه ها و کاربردها

نظریه های کلیدی در کتاب معرفی مطالعات ترجمه : نظریه ها و کاربردها، آن را به کتابی ضروری برای دانشجویان مترجمی تبدیل ساخته است. به عبارت دیگر، این ویراست به روز شده، معرفی روشن، کامل و متفاوتی از گرایش های اصلی زمان گذشته و حال حاضر را در مطالعات ترجمه به دست می دهد. ( نسخه موجود فنری می باشد ).

0
450,000 ریال 410,000 ریال
0
350,000 ریال