کتاب Collins Speaking for IELTS

کتاب حاضر کتابي است ايده آل براي زبان آموزاني که در سطح نمره 5 – 5/5 آيلتس هستند و قصد دارند نمره بالاي 6 بگيرند.اين کتاب براي مطالعه انفرادي و همچنين استفاده داخل کلاس مناسب مي باشد

0
300,000 ریال

کتاب اسپیک نو Speak Now 2

کتاب Speak Now 2 سطح دوم از سری کتاب های Speak Now که یک دوره چهار سطحی آموزش Speaking زبان…

0
400,000 ریال

کتاب اسپیک نو Speak Now 4

کتاب Speak Now 4 سطح چهارم و سطح پایانی از سری کتاب های Speak Now که یک دوره چهار سطحی…

0
500,000 ریال

کتاب تقویت مهارت شنیداری Real Listening & Speaking 1

کتاب Real Listening and Speaking کتابی است که به زبان آموزان اعتماد به نفس کافی را میدهد تا در گفت…

0

کتاب تقویت مهارت شنیداری Real Listening & Speaking 2

  کتاب Real Listening and Speaking کتابی است که به زبان آموزان اعتماد به نفس کافی را میدهد تا در…

0

کتاب تقویت مهارت شنیداری Real Listening & Speaking 3

کتاب Real Listening and Speaking کتابی است که به زبان آموزان اعتماد به نفس کافی را میدهد تا در گفت…

0

مجموعه آموزش لهجه آمریکن American Accent Video Training Program

مجموعه آموزش لهجه آمریکن American Accent Video Training Program، یکی از مجموعه های آموزش و تقویت مهارت تلفظ و لهجه…

0
250,000 ریال