مراحل شرکت در آزمون ها

ایمیل و نام کاربری و رمز عبور دلخواه خود را وارد نمایید.جهت ثبت نام کلیک کنید.

اطلاعات خود، شماره تلفن و شماره ملی خود را ثبت نمایید. جهت ورود اطلاعات کلیک کنید.

بر اساس محتوای آموزشی آزمون را انتخاب نمایید.جهت مشاهده آزمون ها کلیک کنید.

بر اساس نوع آزمون، در آزمون انتخابی خود شرکت نمایید.