نمونه سوالات زبان انگلیسی آزمون استخدامی – تامین اجتماعی


مواد امتحانی

نمونه سوالات زبان انگلیسی آزمون استخدامی - تامین اجتماعی

نمونه سوالات زبان انگلیسی آزمون استخدامی - تامین اجتماعی

در سال های اخیر شاهد چند آزمون استخدامی بزرگ از سازمان تامین اجتماعی بوده ایم و داوطلبانی زیادی هم در این آزمون ها به رقابت پرداختند که این سازمان نیروی های مورد نظر خود را پذیرش نمود و اما برای آزمون های استخدامی پیش رو این سازمان، سوالات تامین اجتماعی ارائه شده توسط تاپ سوال حاصل گردآوری از آزمون هایی که عرض نمودیم می باشد که سعی و تلاش زیادی تیم تولید محتوا زبان کویز سوال در تدارک این محصول به خرج داده است و منبع بسیار پرمحتوایی پیش رو داوطلبان آزمون های سال ۹۸ در کشور می باشد.این مجموعه نمونه سوالات واقعی آزمون های استخدامی کشور می با شند.
 
این آزمون شامل 25 سوال زبان انگلیسی است که ترجمه سوالات در انتها برای شما نمایان میگردد.
25 سوال    زمان: 00:30:00
خرید اشتراک این آزمون