آزمون 504 واژه شماره چهار


مواد امتحانی

504 واژه -دروس 10 - 11 - 12

 

آزمون 504 واژه شماره چهار

  • این آزمون براساس دروس ده ، یازده و دوازده طراحی شده است.
  • برای قبولی شما باید به 75 پاسخ درست دهید.
  • آزمون شامل 30 سوال چهار گزینه ای می باشد.
  • مدت زمان برای هر سوال 60 ثانیه می باشد.
  • در انتها نتایج به شما داده می شود.

 

30 سوال    زمان: 00:30:00
خرید اشتراک این آزمون