آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 4


مواد امتحانی

آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 4

محتوای گرامری آزمون:

  • فعل Be حالت منفی و سوالی
  • پاسخ های کوتاه
  • S مالکیت
  • حروف اضافه
  • صفات متضاد
  • کلمات مرتبط با خانواده
  • کلمات مرتبط با غذا و نوشیدنی

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

30 سوال    زمان: 00:30:00
شروع آزمون