آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 3


مواد امتحانی

آزمون گرامر پایه زبان انگلیسی 3

محتوای گرامری آزمون:

  • زمان حال ساده جملات مثبت،منفی و سوالی
  • ضمایر مفعولی
  • ضمایر فاعلی
  • افعال رایج
  • کلمات مرتبط با مشاغل

جهت قبولی در این آزمون شما باید 85 درصد سوالات را پاسخ صحیح دهید.

30 سوال    زمان: 00:30:00
شروع آزمون