آزمون شبیه ساز کنکور کارشناسی – شماره یک


مواد امتحانی

آزمون شبیه ساز کنکور کارشناسی - شماره یک

 

در کنکور سراسری بودجه بندی سوالات زبان انگلیسی به شکل زیر است:

  • (Grammar) گرامر ………. ۴ تست
  • (Vocabulary) لغت ……….. ۸ تست
  • (Cloze test) کلوز تست ………. ۵ تست
  • (Reading Comprehension) درک مطلب ……… مجموعا ۸ تست

نحوه مطالعه زبان انگلیسی عمومی کنکور کارشناسی

25 سوال    زمان: 00:25:00
شروع آزمون