آزمون شماره سه Methodology

https://zabanquiz.ir/wp-content/uploads/2020/04/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.jpg

مواد امتحانی

آزمون شماره سه Methodology

توضیحات آزمون:

  • این آزمون شامل 15 سوال Methodology آزمون کنکور دکتری آموزش زبان انگلیسی می باشد.
  • مدت زمان در نظر گرفته شده برای آزمون 15 دقیقه می باشد.
  • درصد قبولی این آزمون 60% می باشد.
  • این آزمون فاقد نمره منفی می باشد.
15 سوال    زمان: 00:15:00
خرید اشتراک این آزمون