آزمون تعیین سطح پایه تا پیشرفته


مواد امتحانی

آزمون تعیین سطح پایه تا پیشرفته

این آزمون براساس آزمون های تعیین سطح انگلیسی دانشگاه آکسفورد برای افراد مهاجر آماده گریده است.

در این آزمون شما باید به 40 سوال گرامر و 10 سوال واژگان پاسخ دهید.

 

شیوه ارزشیابی به این صورت است.

 

نمره آزمون  سطح  معادل
نمره بین 0 تا 15 مبتدی Beginner
نمره بین 16 تا 24 پایه Elementary
نمره بین 25 تا 35 قبل از متوسط Pre-Intermediate
نمره بین 33 تا 39 متوسط Intermediate
نمره بین 40 تا 45 بالاتر از متوسط Upper Intermediate
نمره بین 46 تا 50 پیشرفته Advanced
50 سوال    زمان: 00:50:00
خرید اشتراک این آزمون