آزمونهای آنلاین EPT شماره یک


مواد امتحانی

آزمونهای آنلاین EPT شماره یک

آزمون آنلاین EPT شماره یک

این آزمون براساس آزمون تیرماه 1398 آماده گردیده است.

تعداد سوالات 92 عدد می باشد که 8 سوال به دلیل مشکلات گرامری و واژگانی حذف گردیده است.

جزئیات:

سوالات: 92    زمان: 01:55:00
خرید اشتراک این آزمون